Dzisiaj jest 24.06.2024, 21:48
Festiwal pieśni patriotycznej
XI Festiwal Pieśni Patriotycznej

WYSZKÓW WCIĄŻ ŚPIEWA…

                              DLA OJCZYZNY

 

„ Pamięć o Ojczyźnie nigdy nie zaginie

dopóki będziemy o Niej śpiewali…”

 

               W związku z przypadającą w tym roku 100 rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości, Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszkowie już XI raz zorganizowała Festiwal Pieśni Patriotycznej.

Uroczystość odbyła się 23.10.2018r. i stała się okazją do wspomnień, wzruszeń oraz dostarczyła wielu artystycznych przeżyć.

Pomysłodawczynią festiwalu była Pani Barbara Kazimierczak- nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i muzyki w tutejszej szkole. To Ona we współpracy z innymi nauczycielami oraz dyrektorami szkoły (byłą: Marią Sawicką i obecną: Ireną Sowińską) przez lata przygotowywała festiwale, dbała o ich artystyczną formę, piękną scenerię i była autorką adekwatnych komentarzy.

Festiwal odbył się pod hasłem „ Śpiewamy Tobie Ojczyzno”.

Celem imprezy było kształcenie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych, popularyzowanie piosenek i pieśni zawierających treści patriotyczne, stanowiące ważny element narodowego dziedzictwa.

Uczestnicy prezentowali po jednej piosence w każdej z kategorii.

                Jury w składzie:

 1. Maria Sawicka – emerytowana dyrektor tej szkoły
 2. Katarzyna Chlebny – Kierownik Referatu Oświaty w Gminie Liw
 3. Jadwiga Peciak – emerytowana nauczycielka tej szkoły
 4. Anna Kostyra – solistka zespołu Voci Cantatti oraz zespołu jazzowego w Domu Kultury w Sokołowie Podlaskim, wyłoniło zwycięzców:

W KATEGORII    I-ej „ PRZEDSZKOLA”

I miejsce : Julia Kałuska, Zuzanna Rudaś i Maja Olszewska z Samorządowego Przedszkola

                    w Ruchnie  zaśpiewały piosenkę pod tytułem „ Płynie Wisła płynie”.

                    Opiekun: Pani Iwona Kubój.

II miejsce : Zuzanna Brzezik, Nikola Kur, Hanna Nowakowska i Mateusz Kosiorek

                     z Samorządowego Przedszkola w Wyszkowie  zaśpiewali  piosenkę pod tytułem             

                    „ Dzień dobry biały ptaku”.

                    Opiekun: Panie Monika Barszcz i Ewa Wawrzyńska.

III miejsce: Hanna Gąsior, Alicja Ojdana, Wojciech Brzoza i Barbara Wierciochowska

                     z Przedszkola „ Pod słoneczkiem” w Węgrowie zaśpiewali     

                     piosenkę pod tytułem „ Piosenka Młodego Patrioty”.

                    Opiekun: Panie Marzenna Murawska i Aleksandra Łojek.

W KATEGORII  II-ej  KLASY I – III

I miejsce: Amelia Nowakowska z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wyszkowie zaśpiewała

                    piosenkę pod tytułem „ Warszawo ma”.

                    Opiekun: Pani Barbara Kazimierczak.

II miejsce: Miklaszewska Antonina z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grębkowie zaśpiewała

                    piosenkę pod tytułem „ Maki”.

                    Opiekun: Pani Aneta Miklaszewska.

III miejsce: Wiktoria Standziak z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korytnicy zaśpiewała

                      piosenkę pod tytułem „ Nasza Ojczyzna”.

                      Opiekun: Pani Magdalena Dołowa.

III miejsce: Maja Skarżyńska z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Zającu zaśpiewała

                      piosenkę pod tytułem „ Jesteśmy Polką i Polakiem”.

                      Opiekun: Pani Grażyna Bielińska.

W KATEGORII  III-ej  KLASY IV-VI

I miejsce: Gabriela Żmuda z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korytnicy zaśpiewała piosenkę

                      pod tytułem „ Ojczyzna”.

                      Opiekun: Pani Agnieszka Kałuska.

II miejsce: Martyna Turek z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grębkowie zaśpiewała piosenkę

                      pod tytułem „ Żeby Polska była Polską”.

                      Opiekun: Pani Aneta Miklaszewska.

III miejsce: Karolina Puchta ze Szkoły Podstawowej w Kamionnej zaśpiewała piosenkę

                        pod tytułem „ Uwierz Polsko”.

                         Opiekun: Pani Danuta Buczyńska.

W KATEGORII IV-ej  KLASY VII-VIII i GIMAZJUM

I miejsce: Maja Szczepanik z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Liwie zaśpiewała piosenkę

                         pod tytułem „ Jaskółka uwięziona”

                         Opiekun: Pani Jadwiga Gałązka.

II miejsce: Natalia Okulus z Gimnazjum Gminy Liw zaśpiewała swoją autorską piosenkę pod

                        Tytułem „ Serce Bohatera”.

                         Opiekun: Pani Monika Kałuska.

III miejsce: Justyna Karczewska i Julia Topolska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grębkowie

                         zaśpiewały piosenkę pod tytułem „ Jest taki kraj”.

                         Opiekun: Pani Hanna Żółkowska-Koper.

        W zmaganiach konkursu wzięło udział 46 uczestników. Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy festiwalu otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.

      Bardzo dziękujemy również pracownikom obsługi szkoły za przygotowanie obiadu dla wszystkich uczestników, opiekunów, komisji oraz zaproszonych gości.

A Radzie Rodziców za pomoc w obsłudze podczas poczęstunku.

      Z całego serca pragniemy podziękować naszym sponsorom, bez Ich wsparcia organizacja konkursu kolejny XI już raz była by niemożliwa. Serdecznie dziękujemy:

 1. Gminie Liw – Panu Wójtowi Bogusławowi Szymańskiemu,
 2. Gminie Grębków – Panu Wójtowi Bogdanowi Dolińskiemu,
 3. Bankowi Spółdzielczemu w Węgrowie – prezesowi Panu Grzegorzowi Gago i I wiceprezes Pani

     Marii Przybojewskiej – Naser,

 1. PHU Migael – Panu Mirosławowi Miciukiewiczowi i kierownik sklepu Pani Annie Gajewskiej,
 2. Państwu Marcie i Marcinowi Karczewskim z Pobratym,
 3. Państwu Annie i Grzegorzowi Karczewskim z Pobratym,
 4. Państwu Renacie i Mirosławowi Jachimowicz z Wierzbna.

                     Na zakończenie Pani dyrektor Irena Sowińska podziękowała wszystkim wykonawcom, opiekunom, nauczycielom, rodzicom oraz obsłudze szkolnej.

                    Młodzi wykonawcy zaprezentowali wysoki poziom wrażliwości artystycznej, Ich umiejętność muzyczną oraz dobrą lekcję patriotyzmu.

                     Dziękujemy gościom za przybycie, a Katolickiemu Radiu Podlasia reprezentowanemu przez Panią Karolinę Skibniewską za patronat medialny.

                                                                                                           

                                                                                                          Hanna Żółkowska – Koper.

 

 

Zdjęcia