Dzisiaj jest 04.03.2024, 8:42
Festiwal pieśni patriotycznej
VIII Festiwal Pieśni Patriotycznej

Wyszków wciąż śpiewa...

 

Pieśni żołnierskie z okresu pierwszej wojny światowej to przede wszystkim pieśni legionowe. Powszechnie znane śpiewy żołnierskie o rozmarynie, białych różach, piechocie, czy też pieśni patriotyczne o naszej kochanej Ojczyźnie wspólnie utworzyły pewien kanon pieśni określany mianem legionowych i patriotycznych.

Pieśni te śpiewane są praktycznie podczas wszystkich ważnych uroczystości państwowych, na apelach szkolnych, w kościołach oraz festiwalach i konkursach.

19 listopada 2015 r. w małej wiejskiej Samorządowej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszkowie k/Węgrowa odbył się VIII Festiwal Pieśni Patriotycznej.

Festiwal adresowany był do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta Węgrów i gmin: Liw, Grębków, Wierzbno i Korytnica.

Celem imprezy było popularyzowanie pieśni patriotycznych i piosenek żołnierskich, twórcze uaktywnienie dzieci i młodzieży, integracja środowisk szkolnych i lokalnych, a przede wszystkim promocja dorobku kulturalnego przedszkoli i szkół.

Festiwal miał za zadanie kształtować w młodym pokoleniu patriotyczne postawy, uczyć szacunku do Ojczyzny, hymnu i symboli narodowych oraz uwrażliwić młode pokolenie na bohaterskie czyny żołnierzy.

W festiwalu wzięło udział 78 uczestników z 5 przedszkoli  (z Wyszkowa, Grębkowa i Węgrowa), 7 szkół podstawowych (z Wyszkowa, Grębkowa, Kopci, Korytnicy, Liwa, Starejwsi, Kryp) i 4 gimnazjów (z Liwa, Grębkowa, Korytnicy, Kryp).

Uczestników oceniała komisja w składzie:

 1. Maria Sawicka – emerytowana dyrektorka i nauczycielka historii,
 2. Jadwiga Peciak – emerytowana nauczycielka sztuki,
 3. Katarzyna Chlebny – kierownik Referatu Oświaty Gminy Liw,
 4. Piotr Szczepanik – kapelmistrz i dyrygent orkiestry dętej przy OSP w Liwie.

Po burzliwych obradach komisja postanowiła nagrodzić:

w kategorii PRZEDSZKOLA

I miejsce – Przedszkole nr 2 „Pod słoneczkiem” z Węgrowa (Olgę Skolimowską, Oliwię Mirońską i Igora Godlewskiego) opiekun – p. Joanna Popowska

II miejsce ex aequo – Przedszkole nr 2 „Pod słoneczkiem” z Węgrowa (Weronikę Wierciechowską, Zuzannę Ryczkowską, Karolinę Rychlik, Wiktorię Wójcik) opiekun – p. Joanna Popowska

II miejsce – Niepubliczne Przedszkole Artystyczne „Koala” z Węgrowa (Weronikę Wielądek, Emilię Stefaniuk, Aleksandra Szczęsnego, Wiktora Zduniaka) opiekunki – p. Emilia Wikieł, Anna Olga Krzanowska

III miejsce – Przedszkole nr 3 im. Marii Konopnickiej z Węgrowa (Lenę Serafiańską, Agatę Dejnarowicz, Katarzynę Adamczuk, Oliwię Młynarz) opiekun – p. Lidia Brzezik

w kategorii KLASY I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I miejsce – SSP w Wyszkowie (Weronikę Mazurek, Magdalenę Kuryłek, Martę Bączek) opiekun – p. Anna Marzenna Urban

II miejsce – SP w Grębkowie (Antoninę Miklaszewską) opiekun – Aneta Miklaszewska

III miejsce – SSP w Wyszkowie (Bartłomieja Ziomackiego) opiekun – p. Barbara Kazimierczak

w kategorii KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I miejsce ex aequo– SSP w Liwie (Maję Szczepanik) opiekunki – p. Elwira Sulich, Jadwiga Gałązka, Zofia Kamińska

I miejsce – SP w Korytnicy (Huberta Siwczyka) opiekun – p. Agnieszka Kałuska

II miejsce – SP w Kopciach (Julię Sprzonczak) opiekun – p. Dorota Czajkowska

III miejsce ex aequo- Zespół Szkół w Krypach (Weronikę Górską) –opiekunki- p .Anna Kowalczyk i p. Małgorzata Karczewska

III miejsce- SP w Korytnicy (Olgę Świętoń) – opiekun p. Agnieszka Kałuska

WYRÓŻNIONO

SP w Grębkowie (Weronikę Kuzak i Olgę Roguską) opiekun – p. Aneta Miklaszewska

SP w Grębkowie (Julię Topolską i Justynę Karczewską) opiekun – p. Aneta Miklaszewska

w kategorii GIMNAZJA

I miejsce ex aequo – Gimnazjum Gminy Liw w Węgrowie (Kingę Jarząbek, Gabrielę Jaczewską, Martynę Kwiatkowską, Gabrielę Sojat) opiekun – p. Ludmiła Kalata

I miejsce – Gimnazjum w Korytnicy (Julię Sulich) opiekun – p. Lidia Rowicka

II miejsce ex aequo – Gimnazjum w Grębkowie (Elwirę Sprzonczak, Natalię Błaszkiewicz) opiekun – p. Hanna Żółkowska-Koper

II miejsce – Gimnazjum w Grębkowie (Weronikę Karczewską) opiekun – p. Hanna Żółkowska-Koper

III miejsce ex aequo – Gimnazjum w Grębkowie (Martynę Madziar, Igę Roguską, Weronikę Karczewską, Amelię Konarską) opiekun – p. Hanna Żółkowska-Koper

III miejsce – Gimnazjum w Korytnicy (Aleksandrę Dzięcioł) opiekun - p. Lidia Rowicka

Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy festiwalu otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Rada Rodziców działająca przy SSP w Wyszkowie przygotowała poczęstunek dla uczestników, opiekunów, komisji i gości przybyłych na festiwal.

Festiwal nie odbyłby się, gdyby nie nasi wspaniali sponsorzy, którym z całego serca bardzo dziękujemy:

 • Wójtowi Gminy Liw,
 • Wójtowi Gminy Grębków,
 • Powiatowemu Bankowi Spółdzielczemu w Węgrowie (p. Grzegorzowi Gago i p. Marii Przybojewskiej-Naser)
 • sklepowi SOMIANKA (p. Magdalenie Jasińskiej i p. Katarzynie Kurek )
 • sklepowi MIGAEL (p. Mirosławowi Miciukiewiczowi i p. Annie Gajewskiej )
 • Państwu Marcie i Marcinowi Karczewskim z Pobratym
 • Państwu Krystynie i Sławomirowi Tomkiewiczom z Oszczerzy

Wielkie słowa podziękowania kierujemy do pani Barbary Kazimierczak - nauczycielki nauczania zintegrowanego, muzyki i plastyki, która wszczepia uczniom miłość do śpiewania oraz pomysłodawczyni zorganizowania już po raz ósmy festiwalu, pani dyrektor Irenie Sowińskiej za wspieranie naszych działań oraz wszystkim nauczycielom, obsłudze szkolnej i naszym wspaniałym rodzicom.

Polska mogłaby nigdy nie odzyskać niezależności, gdyby nie niezłomność wielu naszych przodków, którzy przelali krew za utraconą Ojczyznę. Dziś prawdopodobnie nie mówilibyśmy w języku polskim, nie moglibyśmy pewnie też demonstrować dumy z naszych narodowych symboli. Dlatego chcemy, aby pamięć o naszych przodkach nigdy nie zaginęła, tylko śpiewając prze[piękne, pełne melodii i rytmu pieśni uczymy młode pokolenie szacunku i miłości do naszej Matki – Ojczyzny.

Autorki

Hanna Żółkowska-Koper

Małgorzata Niszcz-Świeżak