Dzisiaj jest 04.03.2024, 10:11
Festiwal pieśni patriotycznej
VII Festiwal Pieśni Patriotycznej

Wyszków pamięta i śpiewa

Polska zniknęła z mapy Europy i świata w 1795 roku, gdy Rosja, Prusy i Austria dokonały trzeciego rozbioru Polski. Dopiero I wojna światowa dała Ojczyźnie szanse na walkę o niepodległość. 11 listopada 1918 roku po 123 latach od rozbiorów Polska odzyskała wolność.

Aby uczcić to wielkie święto w 96 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w dniu 19 listopada 2014 roku w Samorządowej Szkole Podstawowej w Wyszkowie k / Węgrowa został zorganizowany już VII Festiwal Pieśni Patriotycznej.

Festiwal adresowany był do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gmin: Liw, Grębków, Korytnica Węgrowska i Wierzbno.

Celem imprezy było popularyzowanie pieśni patriotycznych i piosenek żołnierskich, twórcze uaktywnienie dzieci i młodzieży, integracja środowisk szkolnych i lokalnych, a przede wszystkim promocja dorobku kulturowego szkół z terenu powiatu węgrowskiego.

Festiwal miał za zadanie kształtowa w młodym pokoleniu patriotyczne postawy, uczy szacunku do Ojczyzny i symboli narodowych.

O godzinie 9.00 pani dyrektor szkoły Irena Sowińska przywitała przybyłych gości i życzyła wygranej.

W festiwalu wzięło udział 26 solistów i 17 zespołów w sumie na scenie zaprezentowało się 83 uczestników.

Jury w składzie:

  1. Maria Sawicka- nauczycielka historii i emerytowany dyrektor tej szkoły
  2. Katarzyna Chlebny- kierownik Referatu Oświaty w gminie Liw
  3. Jadwiga Peciak- emerytowana nauczycielka sztuki

Bardzo wysoko oceniło poziom tegorocznych prezentacji artystycznych. Po burzliwych obradach jury postanowiło, że nagrodzi następujących wykonawców:

W kategorii PRZEDSZKOLA:

1.Antonina Miklaszewska, kl.0, SP Grębków ,,Ułani ułani” Opiekun: p. Aneta Miklaszewska
2. Zespół: Mateusz Krętkowski, Mateusz Korotczuk, Amelia Iwańska i Mateusz Skrzeczkowski
,,Jestem Polakiem” z Niepublicznego Przedszkola Artystycznego ,,Koala”w Węgrowie, opiekun: p. Anna Krzanowska
3.Amelia Sitek, Gabriela Wrzosek, Lena Jaczewska ,,To nasza ojczyzna” z Przedszkola pod
Słoneczkiem, opiekun: p. Joanna Popowska
3.Lena Serafińska, Anna Żurawska, Maria Bielecka, Antonina Pawłowska ,, Płynie Wisła płynie”
z przedszkola nr 3 im. Marii Konopnickiej, opiekun: p. Wiesława Marchelewicz

Ponadto jury wyróżniło:

Solistów Joannę Borzymek i Cezarego Kopcia z Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Grębkowie.

W kategorii SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I-III

1.Maja Szczepanik ,,Ojczyzna” z SSP w Liwie opiekun: p. Jadwiga Gałązka
1.Hubert Siewczyk ,,Polskie kwiaty” SP w Korytnicy opiekun: p. Iwona Salach
2.Olaf Kowalczyk ,,Wojenko wojenko” z SP w Korytnicy opiekun: p. Iwona Salach
2.Aleksandra Roguska i Aleksandra Cichocka ,,Nasze polskie ABC” z SP w Pniewniku
opiekun: p. Danuta Kupiec
3.Weronika Kuzak ,,Piękna nasza Polska cała” z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego SP
w Grębkowie opiekun: p. Aneta Miklaszewska
3.Patrycja Pałyska ,,Białe róże” z SSP w Wyszkowie opiekun: p. Renata Matyszewska

W kategorii SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV – VI

1.Gabriela Jaczewska ,,Białe róże” z SSP w Starejwsi opiekun: p. Barbara Zajkowska

2.Gabriela Michalczyk ,,Gdzie są kwiaty z tamtych lat?” z SP w Trzebuczy
opiekun: p. Hannna Kukla
2.Aleksandra Roguska ,,Niepodległa, Niepodległa” z SSP w Liwie opiekun p. Jadwiga Gałązka
3.Maria Błońska ,,Biały krzyż” opiekun: p. Ewa Błońska

Wyróżnienie:
Magdalena Skarżyńska z Zespołu Szkół w Krypach opiekun: p. Małgorzata Karczewska


W kategorii GIMNAZJA:

1.Zespół: Roksana Batorowicz, Paulina Kodym, Kinga Jarząbek i Kamila Niszcz ,,Moja ojczyzna”

Gimnazjum Gminy Liw opiekun: p. Ludmiła Kalata
2.Natalia Błaszkiewicz ,,Ojczyzna” z Publicznego Gimnazjum w Grębkowie
opiekun: p. Hanna Żółkowska - Koper
3.Aleksandra Dzięcioł ,,Polskie kwiaty” z Gimnazjum w Korytnicy
opiekunowie: p. Lidia Rosicka i ks. Piotr Jarosiewicz

Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom, a nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy festiwalu piękne upominki.
Festiwal nie odbyłby się, gdyby nie nasi wspaniali sponsorzy, którym z całego serca bardzo dziękujemy.

*Panu Wójtowi Gminy Liw Bogusławowi Szymańskiemu
*Panu Wójtowi Gminy Grębków Bogdanowi Dolińskiemu
*Pani Marii Przybojewskiej – Naser, wiceprezes Banku Spółdzielczego w Węgrowie
*Pani Katarzynie Rucińskiej, właścicielce firmy ,,Somianka”
*Panu Michałowi Kopiwodzie, Dyrektorowi PZU w Węgrowie
*Państwu Salachom, właścicielom księgarni ,,Dom Książki”
*Państwu Marcie i Marcinowi Karczewskim z firmy ,,MARTEX” z Pobratym
*Panu Mirosławowi Miciukiewiczowi, z PHU ,,MIGAEL”
*Panom Ludwikowi i Jarosławowi Bagińskim, z Zakładu Produkcyjno- Usługowego ,,Bagiński”
*Państwu Krystynie i Sławomirowi Tomkiewiczom z Oszczerzy

Słowa podziękowania kierujemy do wszystkich nauczycieli SSP w Wyszkowie a szczególnie do pomysłodawczyni p. Barbary Kazimierczak. Spotkanie festiwalowe zakończyło się poczęstunkiem przygotowanym przez pracowników SSP w Wyszkowie.
Dziękujemy gościom za przybycie, a Katolickiemu Radiu Podlasie reprezentowanym przez
p. Natalię Balę – Gąsecką za patronat medialny. Zapraszamy za rok do wspólnego śpiewania pieśni o bliskiej nam sercu OJCZYŹNIE.

Hanna Żółkowska- Koper,
katechetka
SSP w Wyszkowie

Zdjęcia